Ekologická domácnosť pre vaše zdravie a bezpečie

Pohľad na domácnosť sa posledné roky postupne mení. Ľudia si stále viac a viac začínajú uvedomovať, že chemické čistiace prostriedky nie sú pre nich najlepšie.

Áno, chémia dokáže zabiť všetky zlé baktérie, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre naše zdravie. Takéto likvidačné prípravky však nie sú selektívne. Jednoducho zabijú všetko živé. Tu je potrebné si uvedomiť, že baktérie sú prirodzenou súčasťou životného prostredia a dokonca aj človeka samostatného. Nadmerná čistota, zabíjanie všetkých baktérií a život v sterilnom prostredí, spôsobuje rôzne civilizačné choroby ako napríklad alergie. Deti potrebujú kontakt s alergénmi, aby si vybudovali primeranú imunitu. Nebezpečných baktérií je potrebné sa zbaviť, avšak nie za cenu vytvorenia sterilného prostredia.

Tradičné chemické čistiace prostriedky predstavujú hrozbu aj z iného pohľadu. Takéto prípravky veľmi často zanechávajú po sebe rôzne rezíduá, teda zvyšky prípravkov alebo ich chemické modifikácie. Chemickými prípravkami sa do životného prostredia dostávajú látky, ktoré nie sú ideálne z pohľadu zdravia človeka. Nemusia byť priamo škodlivé, určite však človeku neprospievajú.

Probiotické prípravky z probiotických mikroorganizmov – čo je to?

Probiotické kultúry mikroorganizmov sa nevyužívajú iba na marketing jogurtov. Využitie dobrých baktérií je ďaleko širšie. Probiotiká v podobe fermentovaných mliečnych výrobkov ovplyvňujú zloženie črevnej mikroflóry a mikrofauny. Princíp je jednoduchý. Keď sa chceme zbaviť nechcených a škodlivých baktérií, pošleme k nim ďalšie baktérie, ktoré zmenia okolité prostredie natoľko, že zlé baktérie v ňom neprežijú.

Veľmi podobne to funguje aj v prípade ekologických čistiacich prostiedkov. Kuchyňa je priestor, v ktorom žijú rôzne baktérie. Niektoré sú dobré, niektoré nám škodia. Probiotoické čistiace prostriedky odstránia tieto neželané baktérie bez toho, aby došlo k likvidácii všetkého živého na všetkých povrchoch.

Čo je to ekologická domácnosť?

Ekológia študuje a využíva vzťahy medzi organizmami. Poznatky tejto vedy sa konečne začínajú využívať aj pri bežných veciach, ako je starostlivosť o domácnosť.

Ekológovia už dávno spozorovali, že niektoré organizmy nedokážu prežiť za prítomnosti iných. Každý organizmus potrebuje určité podmienky, aby rástol, rozmnožoval sa a prežil. Ak ich dokážeme zmeniť, tak sa zbavíme neželaného organizu. A úplne selektívne a hlavne neškodne.

Probiotické čistiace prostriedky sú zdravotne absolútne neškodné a bezpečné. Vám a vašim deťom sa pri kontakte s nimi nemôže nič stať. Probiotiká na čistenie sú takisto ideálne pre životné prostredie. Neobsahujú žiadne toxické chemické látky, ktoré by mohli narušiť bežné prírodné procesy.

Ekologická domácnosť je budúcnosť. Čím väčšie poznatky bude mať ľudstvo z ekológie, tým lepšie bude schopné bojovať s nebezpečnými látkami a organizmami vo svojom okolí.

Riešenie odpadov pomoc probiotických kultúr

Áno, dobré baktérie dokážu pomôcť aj s odpadom. Základom každej čistiarne odpadových vôd sú baktérie, ktoré rozkladajú organický odpad. Teraz môžete využiť silu týchto baktérií aj doma. Probiotické prípravky sa využívajú na čistenie upchatých sifónov, na reguláciu žúmp septikov či riešenie problémov so zápachom.

Internetový obchod Probioticky.sk

Eshop Probioticky.sk, ktorý vám z vlastnej skúsenosti odporúčam, predáva kvalitné výrobky americkej firmy SDC Probiotics. V ponuke tejto firmy nájdete aj výrobky venujúce sa snahe o dosiahnutie skutočnej ekologickej domácnosti.

Eshop sa zameriava na úzky okruh produktov, ktoré však majú široký záber, z ponuky by som odporučil hlavne:

Ekologická domácnosť pre vaše zdravie a bezpečie
Pridaj hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *