Inkontinencia, únik moču u žien, mužov aj detí - príčiny a liečba

Nevedomý, nechcený, nežiaduci únik moču – ide o problém často podceňovaný a z dôvodu hanbenia sa zaň i utajovaný. Inkontinencia, ako sa odborne nazýva, pritom nie je chorobou ojedinelou. Seniorský vek síce zvyšuje jej pravdepodobnosť, no nevyhýba sa ani mladším generáciám. Aké sú jej príčiny? V čom spočíva liečba?

Inkontinencia

Nepríjemná a nehygienická situácia v podobe neovládateľného unikania moču často vyúsťuje do neustáleho strachu zo strápnenia sa na verejnosti. Človek sa stále viac izoluje od spoločnosti, napokon voľný čas trávi doma. Čo robiť, aby nenastala? Existujú zdravotné pomôcky, ktoré „skomfortnia“ inkontinenciu?

Kvalitné a cenovo dostupné inkontinenčné pomôcky nájdete v ponuke ✅ online lekárne Dr. Max! Pri nákupe nad 9,90€ získate automaticky dopravu zadarmo!

Zdravotné pomôcky na inkontinenciu

Čo je inkontinencia?

Vôľou neovplyvniteľný únik moču je problémom nielen medicínskym, ale i psychickým, spoločenským či dokonca ekonomickým. Dochádza k nemu z dôvodu narušenia základných funkcií dolných močových ciest, čiže močového mechúra a močovej trubice. Práve ich úlohou je udržiavanie moču a ovládanie vyprázdňovania moču.

Pocit nutkania na močenie vzniká rozpínaním stien močového mechúra pri jeho postupnom plnení. Ak sa naplní do určitej miery, táto informácia je odovzdaná mozgovému centru a ním následne vyhodnotená v zmysle udržania alebo vyprázdnenia (schopnosť potlačiť nutkanie na močenie je získaná v rannom detstve). Pri inkontinencii je takéto fungovanie narušené, pričom faktorov môže byť niekoľko.

Aké sú príčiny inkontinencie? U koho sa môže vyskytnúť?

Samovoľný únik moču sa vyskytuje u žien a mužov, a to v rámci rôznych vekových kategórií. Najčastejšie sa však prejavuje u žien po 55. roku života. K odkvapkávaniu moču alebo jeho odtekaniu prúdom môže dôjsť z  rôznorodých príčin:

 • vek – únik moču v mladom veku nie je výnimkou, no jeho pravdepodobnosť sa zvyšuje s pribúdajúcimi rokmi (menia sa steny močového mechúra, znižuje sa ich elasticita, mechúr neudrží také množstvo moču ako v minulosti);
 • infekcia dolných močových ciest;
 • obdobie po pôrode a menopauza (inkontinencia po pôrode vzniká kvôli oslabeným svalom panvového dna, ktoré spôsobia prolaps, a teda poklesnutie orgánu);
 • pravidelná intenzívna fyzická aktivita – silové cvičenia, atletika a i.;
 • dôsledok niektorých ochorení a chorôb (aktuálnych alebo prekonaných);
 • dôsledok závažnej operácie;
 • dôsledok vrodených porúch.

Problémy s inkontenciou

Doplňujúca informácia: U fajčiarok je vraj pravdepodobnosť inkontinencie 2 – 3x vyššia. To platí aj pri obezite. Inkontinencia moču u mužov je najčastejšia z dôvodu zväčšenej prostaty.

Typy a symptómy inkontinencie

V mnohých prípadoch sa porucha vyprázdňovania močového mechúra dá liečiť, pričom samotný priebeh liečby uľahčujú špeciálne pomôcky dostupné v lekárňach. Prvý dôležitým krokom v tomto procese je zistenie konkrétneho typu inkontinencie. Rozlišujeme:

 • Stresová inkontinencia = ide o mimovoľný únik moču, ktorý je spojený s fyzickými aktivitami (napr. s behom, skákaním, kýchaním alebo kašľaním, s dvíhaním ťažkých predmetov a pod.). Príčinou môže byť aj nadváha, pokles panvového dna po pôrode alebo v klimaktériu. Eliminovať alebo do istej miery zlepšiť tento stav môžu špeciálne cvičenia na posilnenie panvových svalov.
 • Urgentná inkontinencia = ide o únik moču, ktorý je spojený s náhlym a neovládateľným nutkaním na močenie (človeku sa začne chcieť „okamžite“ a intenzívne močiť, no aj napriek rýchlemu navštíveniu toalety nedokáže udržať všetok moč – močový mechúr nemusí byť plný). Sval kontrolujúci sťahovanie močového mechúra je nestabilný, napr. kvôli cukrovke, zväčšenej prostate, zle liečenej infekcii močových ciest, nádorom a i.
 • Reflexná inkontinencia = ide o únik moču, ktorý je následkom patologického neurologického nálezu. K vyprázdneniu mechúra dochádza úplne mimovoľne, nedá sa ovládať.
 • Inkontinencia z pretekania = ide o mimovoľný únik moču, ktorý nastáva pri preplnenom močovom mechúre (môže nastať aj pri poškodení nervových vlákien po operáciách v panvovej oblasti či pri užívaní liekov ovplyvňujúcich dolné močové cesty a i.).
 • Tranzitórna inkontinencia (prechodná) = nastáva pri stavoch bezvedomia, pri ťažkej uroinfekcii, pri užívaní rôznych liekov a i.
 • Extrauretrálna inkontinencia = je charakterizovaná chybným vyústením moču (k strate moču nedochádza močovou trubicou).

Doplňujúca informácia: Medzi najčastejšie sa vyskytujúce typy patrí stresová a urgentná inkontinencia. Avšak, nie vždy príznaky vykazujú jeden konkrétny typ inkontinencie. Môžu sa totiž navzájom kombinovať. Vtedy hovoríme o zmiešanej inkontinencii.

Existuje viacero štádií inkontinencie?

Z hľadiska hodnotenia závažnosti môžeme inkontinenciu rozdeliť do troch štádií:

 1. stupeň – k úniku moču po kvapkách dochádza iba v situáciách spojených s náhlym zvýšením vnútrobrušného tlaku (napr. pri smiechu, zdvíhaní ťažkých bremien a i.). Ide o občasný únik moču, maximálne 1 – 2x za deň.
 2. stupeň – k úniku moču prúdom dochádza pri behu, chôdzi po schodoch, ľahšej fyzickej práci a pod., pričom k nemu môže dôjsť i niekoľkokrát za deň.
 3. stupeň – k úniku moču dochádza takmer permanentne, aj pri pomalej chôdzi či v pokoji, v ľahu. Vyskytnúť sa môže aj únik moču v spánku.

3. stupeň inkontinencie - samovoľný únik moču

Liečba inkontinencie

Za kľúčové riešenie problému možno považovať presnú diagnostiku. Tá si vyžaduje odborníka (gynekológa, urológa), ktorý na základe podrobnej anamnézy odporučí postup liečby. I keď únik moču trápi na Slovensku približne pol milióna ľudí, dobrou správou je, že úspešnosť liečby je pomerne vysoká.

Čo robiť a očakávať, ak zistíte, že váš mechúr vyprázdňuje moč napriek tomu, že sa mu v tom snažíte zabrániť:

 • I keď sa za inkontinenciu hanbíte, priznajte jej existenciu svojmu lekárovi. Ten vás odporučí špecialistovi (budete potrebovať výmenný lístok). Nečakajte, kým budú príznaky dlhodobé! Stav sa môže zhoršiť a liečba bude náročnejšia.
 • Pripravte sa na to, že budete musieť absolvovať niekoľko rôzne zameraných vyšetrení a testov.
 • Vyplnením štandardizovaných detailných dotazníkov a tzv. denníku močenia (dokumentuje príjem tekutín, frekvenciu močenia či nutkania na močenie) pomôžete určiť typ inkontinencie.
 • Pri návšteve lekára sa informujte aj o špeciálnych cvikoch (tzv. Kegelove cvičenia), o vhodných pomôckach na únik moču, o ich preplatení v zdravotnej poisťovni.

Inkontinenčné pomôcky pre mužov a ženy

Keďže liečba nemusí byť krátkodobou záležitosťou, jej priebeh sa dá „spríjemniť“ rôznymi špeciálnymi pomôckami na inkontinenciu. Tie zabezpečia, že človek sa nemusí vyhýbať spoločenským situáciám (neutralizujú pach a pojmú veľké množstvo tekutiny bez vytečenia jej obsahu). Rozdeľujú sa podľa toho, či moč odvádzajú do nádoby, vrecka a pod.; spracujú ho na tekutý gél; fungujú na princípe mechanického zovretia močovej trubice.

Inkontinenčné vložky

Ponuka zahŕňa vložky pre mužov (majú špeciálny tvar) a ženy (lepia sa na bielizeň ako menštruačné vložky, pri väčších veľkostiach sa odporúčajú použiť fixačné nohavičky), vkladacie plienky (rôzne veľkosti a sacie schopnosti), plienkové nohavičky (pre deti, dospelých, imobilných pacientov so savosťou až nad 3 litre tekutiny), podložky na posteľ. Dostupná je tiež špeciálna kozmetika, ktorá udržiava dobrú kvalitu pokožky aj napriek tomu, že je kvôli úniku moču a používaniu pomôcok namáhaná.

Zdravotné pomôcky na inkontinenciu

! Na slovenskom trhu sú dostupné pomôcky viacerých výrobcov (značiek), čo má za následok odlišné pomery ceny, kvality a počtu kusov v balení. Informujte sa o možnostiach u svojho lekára alebo lekárnika.

Domáca verzus odborná liečba u lekára

Existuje niekoľko možností ako zastaviť únik moču, pričom sa líšia v závislosti od typu inkontinencie.

 • Konzervatívna liečba – spočíva v úprave životosprávy (redukcia hmotnosti, skončenie s fajčením, zmena pitného režimu, plánované močenie a pod.) a cvičení gymnastiky panvového dna (inkontinencia moču cviky vyžaduje v zmysle posilnenia konkrétnych svalových partií – ich funkčnosť sa zvýši v prípade, že žena vie vlastnou vôľou zovrieť panvové svalstvo). I keď je behaviorálna liečba úspešná, prebieha pomaly.
 • Farmakologická liečba – používajú sa „lieky na udržanie moču“ ako napr. anticholinergiká, sympatomimetiká, estrogény, tricyklické antidepresíva (Duloxetin).
 • Chirurgická liečba – realizuje sa metódou pások, injekčnou aplikáciou látok do periuretrálneho priestoru, kolposuspenziou (v závažnejších prípadoch je na únik moču operácia jediným účinným riešením).
 • Reflexná liečba – jej cieľom je vytvoriť podmienený reflex, ktorý spôsobí udržanie moču. Patrí sem napr. elektrostimulácia (podnecovanie svalov panvového dna pomocou nízkofrekvenčných prúdov cez vaginálne zavedenú sondu).

Čo sa týka domácej liečby, spočíva predovšetkým v režimových opatreniach, ktoré zahŕňajú určité zmeny životného štýlu (podobne ako pri konzervatívnej liečbe). Smerodajným kritériom je fakt, či k úniku moču dochádza občasne alebo permanentne. V prvom prípade mnoho žien uprednostňuje prírodné lieky na inkontinenciu, čiže výživové doplnky. V druhom je návšteva lekára nutnosťou! Platí však, že ani občasný výskyt úniku moču by sa nemal podceňovať a doplnky stravy nemusia problém vyriešiť, iba zmierniť (ak vôbec).

Kvalitné a cenovo dostupné inkontinenčné pomôcky nájdete v ponuke ✅ online lekárne Dr. Max! Pri nákupe nad 9,90€ získate automaticky dopravu zadarmo!Publikované dňa: 07.04.2019
Hodnotenie článku:
(88.2%)

Autor článku

Nina Vráblová

Interiérový dizajn, beletria, zdravý životný štýl a elektronická hudba sú mojou srdcovou záležitosťou. Spoločne ma doviedli k písaniu, i keď na...


Komentáre

08/04/2019 11:11
Anonym

Problémom s inkontineciou sa staršie ročníky skôr či neskôr nevyhnú, u mňa zaberá prípravok Ive Inkontinstop. Užívam ho niekoľko rokov a s účinkami som spokojná. Produkt je na prírodnej báze a jeho zloženie nemusí sadnúť každému, mne sa osvedčil. Asi to závisí aj od stupňa inkontinenciu, ja mám len ľahkú formu.

Pridať komentár

V tejto kategórií nájdete aj:

Biele škvrny na nechtoch u detí, dospelých a v tehotenstve. Príčiny a liečba Biele škvrny na nechtoch u detí, dospelých a v tehotenstve. Príčiny a liečba

Pozastavili ste sa niekedy nad tým, prečo sa vám robia biele škvrny na nechtoch na rukách? Čo presne tieto škvrny znamenajú a ako za ich zbaviť, aby ste mali opäť krásne nechty, vám...

Ako vybrať kliešťa, aby hlavička kliešťa nezostala v koži Ako vybrať kliešťa, aby hlavička kliešťa nezostala v koži

„Ako vybrať kliešťa?“ Práve toto je najčastejšia otázka v prípade, že kliešťa si na svojom tela skutočne nájdeme. Čo keď sa nepodarí kliešťa vybrať? Ako vybrať kliešťa mačke alebo psovi?...

Krvácanie z nosa nielen u detí – príčiny, liečba, vitamíny Krvácanie z nosa nielen u detí – príčiny, liečba, vitamíny

Čo je dôvodom krvácania z nosa? Ide o bežnú záležitosť? Kedy treba vyhľadať lekára? O dôvodoch krvácania z nosa i o tom, ako ho zastaviť, sa dozviete v článku.