Tehotenské testy – recenzie, spoľahlivosť, výsledky. Ktoré sú najlepšie?

Tehotenské testy sa zakladajú na prítomnosti hormónu, ktorý sa v tele ženy začína tvoriť až po tom, ako dôjde k počatiu, respektíve k vzniku zárodku v maternici po oplodnení. O aký hormón ide? Do akej miery dokáže potvrdiť tehotenstvo? Sú tieto výsledky hodnoverné? Ktorý spomedzi bohatej ponuky tehotenských testov si vybrať?

Pozitívny tehotenský test

Bez ohľadu na to, či po tehotenstve túžite alebo vás skôr prekvapilo, zostavili sme niekoľko užitočných informácií a odpovedí na často kladené otázky, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tematike tehotenských testov. Včasné zistenie gravidity je totiž dôležité aj z hľadiska zmeny stravovania či životného štýlu.

Ako a kedy sa používa?        

Tehotenský test sa používa za účelom zistenia tehotenstva, aj keď posledné slovo o možnej gravidite ženy má vždy gynekológ. Spôsob i čas použitia sa líšia v závislosti od konkrétneho typu testu. Najčastejšie však ide o diagnostiku zo vzorky moču, počas meškajúcej menštruácie.

Použitie tehotenského testu a zisťovanie tehotenstva súvisí nielen s menštruáciou, ale tiež s ovuláciou. Po ovulácii je totiž sliznica maternice pripravená na prijatie oplodneného vajíčka. Jeho zahniezdenie v nej môže trvať niekoľko dní, čo zároveň ovplyvňuje presnosť tehotenských testov. Preto by ženy, ktoré sa snažia otehotnieť, mali dobre poznať svoje plodné dni a testovanie vykonávať až v dobe, kedy je zaručený relevantný výsledok.

Aké rôzne druhy existujú?

Tehotenské testy sa líšia citlivosťou, spôsobom použitia, rýchlosťou zobrazovania výsledku a, samozrejme, cenou. Cena tehotenských testov jednak závisí od typu testu, a tiež od toho, koľko kusov testu sa nachádza v jednom balení. Každá žena si tak môže vybrať podľa svojich preferencií.

 • Prúžkové tehotenské testy: Predstavujú jednoduchý spôsob zisťovania gravidity. Stačí si pripraviť nádobu so vzorkou odobratého moču, do ktorej sa vloží testovací prúžok na cca 15 sekúnd, vždy podľa pokynov v priloženom návode. Zvyčajne je výsledok známy v priebehu 3 minút. Pri tomto type testov je dôležité uchopiť papierik správne, nie za časť, ktorá bude ponorená do moču, a následne položiť na nenasiakavý povrch.
 • Tyčinkové tehotenské testy: Samotné testovanie môžete vykonať dvomi spôsobmi. Buď zvolíte postup ako pri prúžkových testoch, čiže časť testu ponoríte do pripravenej nádobky s močom, alebo podržíte jeho absorpčnú časť pod prúdom moču, až kým nenasiakne, na cca 10 sekúnd. Druhý spôsob je v tomto prípade častejšou voľbou.
 • Kazetové tehotenské testy: Pozostávajú z testovacej kazety, plastovej nádoby na moč a pipety. Pipetou sa naberie odobratý moč, do otvoru v kazete sa nakvapká pár kvapiek moču – vždy podľa návodu. Dosiahne sa tým rovnomerný prienik vzorky moču cez reakčnú oblasť prúžku. Bežne sa výsledky ukážu už v priebehu prvej minúty.
 • Digitálne tehotenské testy: Sú najmodernejšie, aj najdrahšie. Okrem informácie o potvrdení alebo vyvrátení tehotenstva obsahujú indikátor počatia, ktorý uvádza, aký počet dní je žena tehotná. Spôsob testovania je rovnaký ako pri spomínaných testoch, avšak rozdiel je v zobrazovaní výsledkov. Tento raz sa na displeji nezobrazuje jedna alebo dve čiarky, ale symbol plus či mínus. Plus znamená, že je tehotenský test pozitívny, mínus negatívny.
 • Krvné tehotenské testy: Tehotenské testy, ktoré na diagnostiku využívajú moč dokážu odhaliť jeho prítomnosť približne 12 až 14 dní po počatí. Pri testovaní z krvi sa môže tehotenstvo potvrdiť skôr. Takýto domáci tehotenský test je zvyčajne spoľahlivý už 8 dní po počatí. Vzorka krvi sa odoberá z prsta lancetou. Tehotenský krvný test predstavuje väčšiu istotu o pravosti výsledku testovania, pretože hladina hCG je v krvi podstatne vyššia ako v moči.

Ako sa vyhodnocuje?

Princíp vyhodnocovania testu spočíva v prítomnosti hormónu v moči, ktorý sa v ňom nachádza iba v období tehotenstva. Ide predovšetkým o takzvaný hormón hCG, hormón ľudského choriového gonadotropínu. Začne sa tvoriť po uhniezdení oplodneného vajíčka v maternici. Jeho prítomnosť nájdeme v krvi, ale aj v moči.

Preto je zisťovanie tehotenstva z moču jednoduchým a zároveň spoľahlivým riešením i v domácom prostredí. Na tehotenský test návod nepotrebujete. Zvyčajne stačí ocikať diagnostický prúžok alebo ho namočiť do pripravenej vzorky moču. Po pár minútach sa zobrazia výsledky, ktoré môžu byť nasledovné:

 • tehotenský test jedna čiarka = test je negatívny, žena tehotná nie je
 • tehotenský test dve čiarky = test je pozitívny, žena je tehotná
 • tehotenský test bez čiarky = test je nefunkčný, napríklad chybou vo výrobe
 • tehotenský test so symbolom plus = test potvrdzuje tehotenstvo
 • tehotenský test so symbolom mínus = test tehotenstvo nepotvrdil

Akú má tehotenský test spoľahlivosť?

Na domáci recept na zistenie tehotenstva rovno zabudnite. Ak chcete mať hodnovernú informáciu o tom, či ste alebo nie ste tehotná, babské rady tento raz vynechajte. Iba tehotenský test od certifikovaného výrobcu vám poskytne odpoveď na vašu otázku, samozrejme, okrem lekára.

Aká je spoľahlivosť tehotenských testov?

Tehotenské testy sú takmer stopercentne spoľahlivé. Aj keď je tento ich prívlastok v súčasnosti štandardom, do istej miery spoľahlivosť ovplyvňuje žena a dodržanie, respektíve nedodržanie pokynov, ktoré sú súčasťou príbalovej informácie každého balenia. Pravdivosť výsledku teda závisí i od toho, v akom časovom rozmedzí po pohlavnom styku je test robený, či je použitý ranný moč, ale tiež od užívania niektorých liekov, najmä tých na liečbu neplodnosti.

Ktorý tehotenský test je najcitlivejší?

V súčasnosti tehotenské testy sľubujú až 99% spoľahlivosť. Čo sa ale citlivosti týka, nájdeme rozdiely, ktorým môžeme podriadiť výber. Bežne sú v lekárňach k dispozícii testy s označením 10 IU/ ml a 25 IU/ ml. Tieto čísla signalizujú, akú hodnotu hormónu hCG dokážu zachytiť.

Všeobecne platí, že 10 IU/ ml testy sú citlivejšie a dokážu graviditu potvrdiť skôr. Treba ale počítať s tým, že aj keď zaručujú presnosť, kvôli vysokej miere citlivosti ich zároveň môžu ľahšie ovplyvniť iné faktory, napríklad už spomínané lieky. Preto je zvyčajne nutné tento test opakovať aj o niekoľko dní. Z hľadiska istoty preto mnohí odporúčajú práve 25 IU/ ml tehotenské testy.

Odpovede na často kladené otázky

Kedy si už môžem spraviť tehotenský test?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že k oplodneniu vajíčka spermiou nemusí dôjsť v deň pohlavného styku. Po splynutí vajíčko vstupuje do maternice, cca na tretí až štvrtý deň po oplodnení, pričom k jeho uhniezdeniu k stene maternice dochádza až potom. To znamená, že celý tento proces môže trvať aj 10 dní.

Vyššia produkcia hormónu hCG začne vznikať až vtedy, keď sa vajíčko úplne zahniezdi. Druhá čiarka na teste sa teda môže objaviť už na 9. deň od začiatku ovulácie, avšak kvôli presnejším výsledkom sa odporúča robiť test v 1. deň meškajúcej menštruácie, čiže približne 13 dní od začiatku ovulácie.

Čo ak je pozitívny tehotenský test, ale slabá čiarka?

Ak je druhá čiarka testu slabá, v drvivej väčšine prípadov platí, že bez ohľadu na jej intenzitu potvrdzuje tehotenstvo. Avšak, odporúča sa tehotenský test opakovať aj neskôr, pretože slabá intenzita čiarky môže znamenať i skresľujúce výsledky. Tie sa objavia napríklad kvôli liekom na liečbu neplodnosti, ďalej kvôli takzvanému biochemickému tehotenstvu, pri ktorom nedôjde k úplnému uhniezdeniu vajíčka a menštruácia je tak oneskorená, tiež z dôvodu mimomaternicového tehotenstva, cyste na vaječníkoch a podobne.

Mám pozitívny tehotenský test, kedy ísť k lekárovi?

Definitívna diagnóza by nemala byť založená iba na výsledku jediného testu. V domácom prostredí je vhodné vykonať testovanie aspoň dvakrát, pričom výsledok musí tak či onak potvrdiť lekár po vyhodnotení klinických a laboratórnych nálezov. Gynekológa sa odporúča navštíviť následne po tom, ako ste vykonali opakovaný tehotenský test.

Tiež vtedy, ak sa začínajú prejavovať príznaky gravidity, medzi ktoré patrí absencia menštruácie, bolesti v podbrušku, únava, časté močenie, citlivé, opuchnuté alebo zväčšené poprsie, nevoľnosť, zvracanie. Ak máte pozitívny tehotenský test a žiadne príznaky tehotenstva, nejde o problém. Ich výskyt a intenzita sú individuálnou záležitosťou.

Ako zistím, že som tehotná pred menštruáciou?

Krvný test môže byť v tomto prípade užitočný, no ako sme uviedli, práve vynechaná menštruácia je prvým znamením tehotenstva a zároveň prvým signálom toho, že je ideálny čas na urobenie tehotenského testu, pretože v tomto čase je oplodnené vajíčko vo výstelke maternice zahniezdené, čo umožňuje získať spoľahlivé výsledky.

Ak z nejakého dôvodu potrebujete vedieť výsledok testu skôr, rozdiel môže byť aj v tom, či je tento tehotenský test domáci alebo ho uskutočňuje lekár. V klinickej praxi je odhalenie choriogonádotropínu ešte spoľahlivejšie, navyše, krvným testovaním sa dá podstatne skôr odhaliť i pohlavie dieťaťa, a to so 100 % istotou.

Silná menštruácia a pozitívny tehotenský test súčasne?

Aj keď počatie bráni nástupu menštruácie, veľa žien potvrdilo, že krvácalo aj počas tehotenstva. Fáza uchytávania oplodneného vajíčka do steny maternice môže niekedy spôsobiť slabšie krvácanie. Ak je toto slabé a prítomné v rannom štádiu tehotenstva, problémom sú iba skresľujúce údaje o začiatku tehotenstva.

Žena totiž uvedie zlý dátum poslednej menštruácie. Skutočná dĺžka tehotenstva sa vtedy určuje z vyšetrenia ultrazvuku, podľa stupňa vývoja dieťaťa v brušku. Silné krvácanie a krvácanie počas ďalších štádií tehotenstva však môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa aj matku, preto je potrebné navštíviť gynekológa.

Slabá čiarka na pozitívnom tehotenskom teste

Rady a tipy:

 • Na testovanie je najvhodnejšie použiť ranný moč, pretože obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG hormónu, ak je v ňom prítomný.
 • Pri tehotenských testoch neberte do úvahy výsledok, ktorý si pozriete po dobe dlhšej ako 10 minút od jeho vykonania, pretože sa môže zmeniť na nedôveryhodný.
 • Mnohí výrobcovia sľubujú správnosť výsledkov už pár dní po pohlavnom styku, no z vyššie uvádzaného vyplýva, že robiť si tehotenský test po 3 dňoch je zbytočnosť.
 • Všímajte si dobu exspirácie, test nepoužívajte, ak je jeho obal otvorený alebo poškodený. Nedotýkajte sa časti testu, ktorá má absorbovať moč.
 • Po otvorení testu z balenia čo najskôr vykonajte testovanie, pretože dlhšie vystavenie vplyvu vlhkosti môže ovplyvniť presnosť výsledku.

Autor článku

Nina Vráblová

Interiérový dizajn, beletria, zdravý životný štýl a elektronická hudba sú mojou srdcovou záležitosťou. Spoločne ma doviedli k písaniu, i keď na...


Pridať komentár

V tejto kategórií nájdete aj:

Alpa Francovka ako bylinný roztok či krém (recenzia) – zloženie, cena, použitieAlpa Francovka ako bylinný roztok či krém (recenzia) – zloženie, cena, použitie

Alpa je súčasťou našich domácich lekárničiek už po celé storočie. Aké účinky má Alpa a ako sa dá všestranne využiť? Dozviete sa v recenzii.

Slnečné okuliare – pánske, dámske, pre deti. Ako vybrať?Slnečné okuliare – pánske, dámske, pre deti. Ako vybrať?

Slnečné okuliare nie sú len súčasťou celkového imidžu, ale tiež dôležitým ochranným prvkom vášho zraku. Ich výberu by ste preto mali venovať dostatočnú pozornosť.

Dubová kôra – účinky, cena, použitie na pleť, nohy, sedací kúpeľ, proti hnačkeDubová kôra – účinky, cena, použitie na pleť, nohy, sedací kúpeľ, proti hnačke

Dub vám môže poskytnúť všetko to, čo potrebujete na zlepšenie vášho zdravotného stavu. Nezameriavajte sa na jeho plody/žalude a ani na listy, dubová kôra je tou, ktorá vám dokáže pomôcť.