BMI index pre deti? Kalkulačka ukáže správne hodnoty

Nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin, ktoré má negativný vplyv na zdravie a môže viesť k jeho poškodeniu. Takto jednoducho sa dá definovať obezita, ide o stav, v ktorom telesná hmotnosť presahuje normu o 20 a viac percent. Problém s váhou trápi o niečo viac ženy, ale nevyhýba sa ani mužom.

Ženy s rôznymi typmi postáv

Na meranie rizika obezity sa používa skríningový nástroj BMI, ktorým sa pomocou pomeru telesnej váhy a výšky odhaduje množstvo telesného tuku a s ním spojené zdravotné riziká. Každý si pomocou neho môže jednoducho zmerať, či je ohrozený obezitou alebo podvýživou. Či by mal schudnúť alebo, naopak, pribrať. Čo to teda BMI vlastne je, či existuje ideálna váha i to, ako vypočítať BMI vám prezradíme v nasledujúcich riadkoch.

BMI – známy takmer 200 rokov

Index telesnej hmotnosti označovaný ako BMI (z angl. Body Mass Index) navrhol belgický matematik, astronóm, štatistik a sociológ Adolf Quetelet v roku 1832. Išlo o štatistický nástroj pre poisťovaciu spoločnosť, ktorá týmto spôsobom vypočítavala mieru zdravotného rizika u svojich klientov. Tento jednoduchý a pomerne presný nástroj na odhadnutie miery obezity spopularizoval v roku 1972 Ancel Keys.

BMI - čo to je?

Ako vypočítať BMI?

Index pre odhad množstva telesného tuku sa už desaťročia používa ako štatistický nástroj na zistenie výskytu obezity a meranie hrubého odhadu rizika obezity u jednotlivcov i populácie. Pozor, nejde o diagnostický nástroj, miera obezity sa vypočítava z pomeru hmotnosti a výšky jednotlivca. BMI test si môžete pomocou BMI kalkulátora urobiť kedykoľvek aj vy.

BMI vzorec: BMI = hmotnosť v kg : výška v m2

Príklad: Osoba s výškou 165 cm (1,65 m) váži 54 kg. BMI = 54 : (1,65)2; BMI = 54 : 2,7225; BMI = 19,83

BMI hodnoty

Chcete vedieť hranice prijateľnej hmotnosti s ohľadom na zdravotné riziká? Viete, koľko by ste mali vážiť? Výpočet BMI vám prezradí, ako na tom ste, či je vaša hmotnosť ideálna, máte nadváhu alebo podváhu. Čo teda značí číslo, ktoré ste výpočtom získali?

Podváha: BMI pod 18,5

Ak je vaše BMI nižšie ako 18,5, máte veľmi nízku váhu, čo môže predstavovať isté zdravotné riziká. Mali by ste sa ju snažiť zvýšiť vhodnou stravou a cvičením. Podváha sa delí na miernu podvýživu (BMI 17 – 18,49), strednú podvýživu (16 – 16,9) a ťažkú podvýživu (menej ako 16). Pri BMI pod 18,5 vám hrozí anémia, atrofia svalstva či osteoporóza, nezriedka býva oslabený imunitný systém.

Podváha predstavuje stredne zvýšené riziko

Normálna hmotnosť: BMI 18,5 – 24,9

Dosiahli ste číslo v rozmedzí 18,5 a 24,9? Potom je vaša hmotnosť v rámci normy a riziko zdravotných problémov je s ohľadom na vašu hmotnosť minimálne.

Nadváha/mierna obezita: BMI 25 – 29,9

Vaša hmotnosť nie je ideálna a riziko vzniku zdravotných komplikácií je mierne zvýšené. Riziko je tým vyššie, čím nadváha pretrvá dlhšie. Mali by ste na svojej hmotnosti zapracovať – znížiť príjem kalórií, kontrolovať zloženie stravy a viac sa hýbať. Redukcia nadváhy nie je zvyčajne náročná, návrat k normálnej hmotnosti by mal byť bezproblémový.

Obezita: BMI nad 30

Pokiaľ máte BMI vyššie ako 30, nadmerné množstvo tuku mení vaše telesné proporcie a negatívne vplýva na vaše zdravie, trpíte obezitou. Rozlišujeme obezitu 1. stupňa (BMI 30 – 34,9), obezitu 2. stupňa (35 – 39,9) a obezitu 3. stupňa (BMI nad 40). Obezitu sprevádzajú dýchavičnosť, nadmerné potenie a únava. Hrozia vám srdcovo-cievne ochorenia, bolesti kĺbov a chrbtice, zvýšený cholesterol, cukrovka 2. typu, žlčníkové kamene či zníženie imunity. S obezitou sa spájajú aj rôzne psychosociálne komplikácie, ktoré zahŕňajú znížené sebavedomie, sociálnu izoláciu, problémy vo vzťahoch, sklony k depresii a úzkosti. Mali by ste zredukovať svoju hmotnosť, najlepšie pod odborným vedením.

Obezita výrazne ohrozuje vaše zdravie

Podváha a nadváha či mierna obezita nie sú ideálne a nesú so sebou mierne zdravotné riziká. Dosiahnuť normálnu váhu sa vám môže zdať nereálne, nie je to však tak. Pri nadváhe a podváhe sa dá dosiahnuť normálna váha omnoho jednoduchšie ako pri obezite a zvládnete to zdravou stravou a cvičením aj sami.

BMI deti, dospelí, športovci

Výsledky BMI nie sú 100-percentné, ide len o praktický nástroj na určenie identifikovania nadváhy či obezity. Napríklad BMI u športovcov môže vyjsť nad 25 a vôbec to nemusí značiť, že trpia nadváhou. Je známe, že svaly sú o niečo ťažšie ako tuk, záleží i na množstve svalov, resp. tukov v tele. Žiadna fitness kalkulačka vám preto s istotou nepovie, či je vaše BMI ideálne.

Výpočet BMI indexu u detí a mladistvých sa robí rovnakým spôsobom, výsledky sa však interpretujú inak, pretože treba zohľadniť vek a pohlavie dieťaťa. BMI vašich detí vám napovie, či netrpia nadváhou a obezitou, ktorá je u detí i dospievajúcich čoraz častejšia. BMI test na odhalenie nadváhy a obezity možno použiť u detí starších ako 2 roky.

Nadváha a obezita ohrozuje čoraz viac detí

Výsledky z BMI kalkulačky treba previesť na percentily pomocou špeciálnych grafov (berú do úvahy vek dieťaťa), ktoré sú zvlášť vypracované pre dievčatá a pre chlapcov. Jednoduchšie je na výpočet BMI použiť kalkulačky, ktoré už vek aj pohlavie dieťaťa zohľadujú. Výsledkom je rovnako percentil. Za normál sa u detí považujú aj nižšie hodnoty, pretože ich telo sa ešte len vyvíja.

Plusy a mínusy metódy BMI

Ku kladom BMI metódy sa radí jej jednoduchosť a rýchlosť, vypočítať si môžete index telesnej hmotnosti opakovane kedykoľvek. Ide o medzinárodne uznávané kritérium pre hodnotenie telesnej hmotnosti vo vzťahu k zdravotným rizikám a pre bežnú prax je táto metóda postačujúca.

BMI však neberie do úvahy telesnú konštrukciu, podiel telesného tuku a ani vek a pohlavie (u dospelých). Žiadnu BMI kalkulačku, ktorá by vám vypočítala výsledok podľa veku nenájdete. Nezohľadňuje ani to, že ženy majú vyššiu tendenciu priberať tuk ako muži a muži zas majú zvyčajne viac svalovej hmoty. Ani to, že u starších ľudí rapídne ubúda svalová hmota. BMI distribúciu tuku v tele a ani kvalitu telesných tkanív nehodnotí.

Existuje ideálna váha?

Najmä ženy sú tie, ktoré neustáe riešia svoju postavu a snažia sa zistiť, ako na tom sú. Chcú vedieť, akú majú mať váhu podľa výšky či to, aká je ideálna váha podľa výšky a veku. Aká je napríklad ideálna váha pri výške 170 cm? Každý človek je jedinečný a má inú stavbu telu, preto nemožno vždy s istotou určiť, aká je ideálna váha, možno však aspoň určiť, aká je normálna hmotnosť, pri ktorej vám hrozí len minimum zdravotných rizík. S tým vám pomôže práve BMI tabuľka:

BMI tabuľka

ABSI alebo RFM

ABSI (A Body Shape Index) – index tvaru tela možno označiť ako BMI kalkulačku, ktorá zohľadňuje obvod pásu. Okrem výšky a hmotnosti totiž zadávate pri výpočte obvod pásu, ktorý je dobrým ukazovateľom zdravotného stavu a priemernej hmotnosti. Vypovedá totiž o množstve viscelárneho (vnútrobrušného) tuku v tele a miere zdravotných rizík. Ženy by mali mať obvod pása do 80 a muži do 94 cm. Vysoké zdravotné riziko hrozí pri obvode nad 85 cm, resp. nad 102 cm.

Vzorec pre výpočet ABSI: ABSI = obvod pásu : (BMI2/3 x výška1/2)

Priemerné hodnoty ABSI
Vek Muži Ženy
30 0,079 0,077
40 0,081 0,078
50 0,083 0,079
60 0,084 0,080
70 0,085 0,083
80 0,088 0,085

Hodnoty v tabuľke udávajú priemerné riziko úmrtia v dôsledku chorôb spojených s obezitou. ABSI riziko klesá pri nižších a stúpa pri vyšších hodnotách.

RFM (Relative Fat Mass) slúži na približný výpočet percentuálneho podielu tuku v tele. Opäť ide len o všeobecný výpočet, ktorý napríklad v prípade športovcov nemusí byť vôbec smerodajný.

Vzorec pre výpočet RFM:

muži: 64 - (20 x výška/obvod pásu) = RFM
ženy: 76 - (20 x výška/obvod pásu) = RFM


Autor článku

Janka Kršiaková

Všetko, čo ma bytostne charakterizuje a vystihuje, sa odráža aj v mojom písaní. Ako vyštudovaná estetička som presvedčená o tom, že aj neumelecký...


Pridať komentár

V tejto kategórií nájdete aj:

Bolesť na hrudníku: aké sú najčastejšie príčiny? Kedy vyhľadať lekára?Bolesť na hrudníku: aké sú najčastejšie príčiny? Kedy vyhľadať lekára?

Ktorý minibar je pre vás ten ideálny?Ktorý minibar je pre vás ten ideálny?

Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že si chcete do svojej domácnosti zaobstarať ďalšiu, ale menšiu chladničku, ktorá bude doplnková, minibar môže byť to pravé orechové.

Majte krásne a zdravé ruky aj nechtyMajte krásne a zdravé ruky aj nechty

Správna starostlivosť o ruky a nechty zahŕňa niekoľko dôležitých krokov, aby vyzerali a cítili sa čo najlepšie. Ako na to sa dočítate v našom článku.