Inovatívne možnosti liečby psoriázy

Liečba psoriázy dosiahla za posledných pätnásť rokov veľký pokrok. Na trhu vznikli nové účinné lieky, ktoré výrazne pomáhajú psoriatikom liečiť toto náročné ochorenie.

Inovatívna liečba psoriázy tabletkami a injekciami

Biologická liečba v injekčnej forme a moderná tabletková liečba predstavujú v súčasnosti jedny z najmodernejších terapeutických trendov v humánnej medicíne a pre pacientov so psoriázou znamenajú novú nádej. Obe sa navzájom líšia z viacerých hľadísk, preto si pacient s lekárom môžu vybrať tú, ktorá je pre pacienta najprimeranejšia. Aby ste mali základné informácie o moderných možnostiach liečby psoriázy, ponúkame vám stručný popis oboch inovatívnych liečebných postupov. Tie vám pomôžu, keď budete s lekárom nastavovať vašu novú liečbu.

Biologická liečba

Biologiká sú veľké molekuly bielkovinovej podstaty, ktoré sa vyrábajú metódou génového inžinierstva. „Takmer vo všetkých prípadoch ide o podkožne podávané injekcie či perá, ktoré si zvyčajne podáva samotný pacient domav rôznom časovom intervale v závislosti od preparátu (každých 1-12 týždňov). Liečba je nielen pohodlná, ale aj veľmi dobre a dlhodobo účinná. Jedným z najpodstatnejších parametrov je, že je aj relatívne bezpečná,“ hovorí MUDr. Peter Kozub, PhD., primár Dermatovenerologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

Liečba psoriázy injekciami

Keďže sa liečba nemôže pri niektorých chorobách nasadiť, jej predpísaniu predchádzajú viaceré vyšetrenia a odbery – ako napríklad vyšetrenie na možné infekcie, vyšetrenie na TBC a iné. Ich cieľom je zmonitorovanie stavu pacienta, aby mohol lekár zhodnotiť spôsobilosť pacienta na túto liečbu v súvislosti s inými ochoreniami. Biologická liečba sa nasadzuje len v prípade stredne ťažkej a ťažkej psoriázy, kedy musia byť vyčerpané všetky dostupné možnosti liečby (lokálna terapia, iná systémová terapia, fototerapia) a prejavy psoriázy napriek tomu stále pretrvávajú. Táto terapia je viazaná na špeciálne centrá biologickej liečby.

Moderná tabletková liečba

Ďalšou modernou terapiou je tabletková liečba. „Jej látkyselektívne zasahujú do zápalových buniek, pričom ale zachovávajú jej ochranné vlastnosti. Priamo v bunke upravujú produkciu prozápalových a protizápalových látok, ide teda o komplexnejší účinok na prebiehajúci zápal v organizme,“vysvetľuje prednostka Dermatovenerologickej kliniky v Bratislave prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. Liečivá sú určené na liečbu stredne ťažkej ložiskovej psoriázy a psoriatickej artritídy u dospelých. „Táto liečba pôsobí priamo v bunkách organizmu, neovplyvňuje celkovú imunitu pacienta ani nevplýva negatívne na metabolizmus a jednotlivé životne dôležité orgány,“ dodáva prof. Šimaljaková.

Tabletky na liečbu psoriázy

Keďže liečba nepotláča imunitný systém, len reguluje zápalové pochody v organizme, je vhodná aj pre pacientov, u ktorých nesmie byť biologická liečba z rôznych dôvodov podávaná. Do tejto skupiny patria napríklad onkologickí pacienti, ktorých organizmus by nezvládol pridanú náročnú terapiu. Dôkazom toho, že liečba je šetrná k orgánom v tele pacienta, jeaj skutočnosť, že pred ani počas liečby nie je potrebné robiť žiadne vyšetrenia či odbery.

Aj táto terapia je cenovo náročnejšia, preto je tiež viazaná na schválenie revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Žiadosťna liečbu podáva ošetrujúci lekár z niektorého zo špeciálnych centier liečby, ktoré sa nachádzajú v 8 mestách Slovenska.

Inovatívnu tabletkovú liečbu môžu užívať aj pacienti s menším rozsahom ochorenia, ktoré však výrazne znižuje kvalitu života pacienta, teda pacienti s postihnutím vlasatej časti kože, chodidiel a dlaní či len nechtov. Misku váh pri rozhodovaní o liečbe neraz ovplyvní aj forma podania lieku: mnohí pacienti uprednostnia tabletkovú formu pred injekčnou z pragmatického dôvodu – obávajú sa injekcií. Užívajú taktabletky každý deň ráno a večer. A aké skúsenosti má pani profesorka s tým, či sa pacienti s touto liečbou vzoprú psoriáze natrvalo? „Pokiaľ sa nevyskytnú nežiaduce účinky a je dobrý klinický efekt, tak musím povedať, že moji pacienti zotrvávajú pri tabletkovej liečbe. Správnou liečbou predchádzame zhoršovaniu ochorenia, ktoré vždy príde po nejakom čase, ak sa pacient prestane liečiť,“ dodáva prof. Šimaljaková.

Liečte si zápal v tele

Možností liečby psoriázy je viacero, inovatívnych moderných liečebných postupov tiež. „Odporúčame vám prediskutovať ich s vaším lekárom a vybrať si takú, ktorá vám najviac vyhovuje. V prípade, že vám liečba bude sedieť, pomáhate vlastnému organizmu nielen tým, že budete mať vyčistenú kožu, ale aj tým, že si liečite silný zápal v tele, ktorý vám psoriáza spôsobuje,“ tvrdí Ľubica Bergmannová, viceprezidentka Spoločnosti psoriatikov a atopikov Slovenska. Takto pomáhate vášmu telu i vašej duši, a tým pádom aj sebe samým žiť plnohodnotný život v kruhu vašich blízkych.

Viac informácií o psoriáze nájdete na www.vzoprisapsoriaze.sk


Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR - občianske združenie pre chronicky chorých pacientov so psoriázou, atopickým ekzémom a ostatnými kožnými chorobami,, ktorého cieľom je zastupovať záujmy svojich členov na rokovaniach so zákonnou a výkonnou mocou pri presadzovaní požiadaviek do novelizovaných zákonov o sociálnej, zdravotnej a liečebnej starostlivosti. Spoločnosť vydáva bulletinHelioss informáciami o nových formách liečby psoriázy, psoriatickej artritídy, atopickej dermatitídy a iných chronických kožných ochoreniach. V Kluboch psoriatikov a atopikov sa členovia stretávajú s dermatologickými lekármi, psychológmi, s distribútormi podporných a výživových prípravkov. Cieľom spoločnosti je tiež zlepšovať fyzickú ale najmä psychickú kondíciu psoriatikov a atopikov spoločnými liečebnými pobytmi pri mori, protistresovými kurzami, športovými, relaxačnými, liečebnými a tiež edukačnými aktivitami. Spoločnosť zároveň podporuje skvalitňovanie a modernizáciu liečby chronických kožných ochorení. Úzko spolupracuje s OZBodkáčik, ktoré združuje rodiny, deti a mládež s kožným ochorením. Viac informácií o spoločnosti: www.spaa-sr.webnode.sk

Kampaň Vzopri sa psoriáze - cieľom kampane je motivovať neliečených psoriatikov k tomu, aby navštívili svojho dermatológa a informovali sa o moderných možnostiach liečby psoriázy, medzi ktoré patria inovatívna tabletková liečba i biologická liečba. Ľubica Bergmannová, viceprezidentka Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, uviedla: „V našej organizácii máme viac ako 1 500 členov. Poznám tak veľa príbehov pacientov, ktorým sa neliečené ochorenie zhoršilo. Rozhodli sme sa preto urobiť kampaň Vzopri sa psoriáze, v ktorej motivujeme pacientov k opätovnej liečbe, pretože vieme, že liečená psoriáza pomáha pacientom žiť kvalitnejší život. To je jedným z cieľov našej spoločnosti - chceme, aby sa psoriatici nevzdávali liečby, pretože aj so psoriázou sa dá žiť plnohodnotný život.“Viac informácií o kampani: www.vzoprisapsoriaze.sk


Autor článku

Tlačové správy

Máte pripravenú zaujímavú tlačovú správu, ktorá by potešila našich čitateľov? Neváhajte a zašlite nám ju mailom!


Pridať komentár

V tejto kategórií nájdete aj:

Alpa Francovka ako bylinný roztok či krém (recenzia) – zloženie, cena, použitieAlpa Francovka ako bylinný roztok či krém (recenzia) – zloženie, cena, použitie

Alpa je súčasťou našich domácich lekárničiek už po celé storočie. Aké účinky má Alpa a ako sa dá všestranne využiť? Dozviete sa v recenzii.

Slnečné okuliare – pánske, dámske, pre deti. Ako vybrať?Slnečné okuliare – pánske, dámske, pre deti. Ako vybrať?

Slnečné okuliare nie sú len súčasťou celkového imidžu, ale tiež dôležitým ochranným prvkom vášho zraku. Ich výberu by ste preto mali venovať dostatočnú pozornosť.

Dubová kôra – účinky, cena, použitie na pleť, nohy, sedací kúpeľ, proti hnačkeDubová kôra – účinky, cena, použitie na pleť, nohy, sedací kúpeľ, proti hnačke

Dub vám môže poskytnúť všetko to, čo potrebujete na zlepšenie vášho zdravotného stavu. Nezameriavajte sa na jeho plody/žalude a ani na listy, dubová kôra je tou, ktorá vám dokáže pomôcť.