Gustáv Solár: Akupunktúra nelieči chorobu, ktorá je len „vrcholom ľadovca“, ale pacienta

Akupunktúra je takmer 5-tisícročná čínska liečebná metóda, ktorá nelieči len chorobu pacienta, lieči človeka ako celok. Na Slovensku môžu akupunktúru vykonávať iba odborníci s medicínskym vzdelaním. Ide o lekársku disciplínu, ktorú možno v rámci diagnostiky a liečby chorôb, ale aj v rámci prevencie použiť vo všetkých medicínskych odboroch.

Doktor ošetrujúci pacienta vpichovaním akupunktúrnych ihiel

O akupunktúre a o spojení tradičnej a modernej medicíny sme sa rozprávali s MUDr. Gustávom Solárom, PhD. z Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára.

V čom spočíva základný rozdiel medzi akupunktúrou a akupresúrou?

Akupunktúra je všeobecný názov pre medicínu, ktorá sa zaoberá tzv. aktívnymi bodmi, meridiánmi, mikrosystémami, šľachovo-svalovými dráhami etc. a  rôznymi formami pôsobenia či stimulácie týchto jej zložiek. Pôvodný čínsky názov je čžen cju terapia, čo v preklade znamená pichanie a požehovanie a latinské slovo akupunktúra je zložené zo slov accus – ihla a punctus – bod. Akupresúra, teda pôsobenie na jednotlivé body tlakom je tak povediac „najamatérskejší“ variant tejto terapie, ktorá je síce tiež účinná, ale ani zďaleka sa nevyrovná napr. aplikácii ihiel, laseru, elektrickej stimulácii či iných spôsobov akupunktúry. Vhodná je napr. ako prvá pomoc v prípade, že nie je poruke nič vhodnejšie. Na našom pracovisku používame napr. dnes už hlavne aplikáciu fyziologického roztoku do príslušných bodov, čo je veľmi efektívne pôsobenie, ktoré ponúka v konečnom dôsledku väčšie možnosti ako iné postupy a je pre pacienta aj komfortnejšia.

Akupunktúra je v našich končinách predsa len o niečo známejšia. Majú ľudia o tento spôsob liečby záujem?

Z viac ako štyridsaťročnej skúsenosti s akupunktúrou môžem povedať, že záujem o ňu neustále narastá a to nielen medzi pacientmi, ale aj lekármi. Čím ďalej, tým viac pacientov prichádza k nám na kliniku na odporúčanie lekára, čo signalizuje narastajúci záujem aj v odbornej verejnosti. Pokiaľ ide o to, že je u nás známejšia, treba povedať, že slovenská akupunktúra má dlhú tradíciu, a vďaka jej rozvoju v bývalom Sovietskom zväze mala priaznivú pôdu aj v bývalom režime u nás. Napr. jedným z mojich prvých učiteľov bol práve sovietsky profesor Kačan, ktorý patril k prvej skupine sovietskych lekárov, ktorí akupunktúru študovali v Číne, keď ešte v Európe príliš známa nebola. Záujem ľudí o túto liečbu narastá aj vzhľadom na rozširujúce sa možnosti akupunktúrnej diagnostiky a liečby, ktorá je na Slovensku na pomerne vysokej úrovni aj keď táto nie je ešte celoplošne rovnomerná.

Akupunktúra - ošetrenie krku

S akými problémami im najčastejšie pomáhate?

Medzi najčastejšie problémy patria rôzne bolestivé stavy, pohybové problémy, alergie, migrény, problémy tzv. funkčnej neplodnosti a na našej klinike  narastá aj počet pacientov, ktorí absolvujú onkologickú liečbu, pričom práve pomocou akupunktúry dokážeme veľmi podstatne zmierňovať účinky chemo- a rádioterapie, ktorú potom títo pacienti podstatne ľahšie znášajú. Zoznam problémov je podstatne väčší, uvádzam len niektoré na ilustráciu. Medzi atraktívne pôsobenie akupunktúry patrí aj Meso-Forte terapia podľa patentu prof. Shushardzana, licenciu ktorej na Slovensku má zatiaľ len naša klinika. Podstata fungovania terapie z akupunktúrneho hľadiska spočíva v pôsobení špecificky vybranej hudby – a teda špecifických fyzikálnych vplyvov na akupunktúrne body a mikrosystémy. Treba povedať, že táto terapia má aj výrazne omladzujúci efekt a je medzi pacientmi veľmi populárna. Samozrejme, že tento efekt je len jedným z komplexného terapeutického pôsobenia tejto technológie.

Čo všetko sa dá pomocou akupunktúry liečiť?

V tradičnej medicíne nie sú zvlášť vyšpecifikované okruhy porúch, ktoré má liečiť akupunktúra, to znamená, že historicky sa používala u všetkých ochorení. Rozvoj tzv. západnej medicíny spôsobil, že akupunktúra je, alebo by aspoň mala byť, súčasťou komplexnej liečby a podľa našich skúseností má svoje uplatnenie takmer v každej komplexnej liečbe minimálne svojimi harmonizačnými účinkami. Samozrejme, že akútne ohrozenie života patrí primárne do rúk tzv. akútnej medicíny, ktorá v takýchto prípadoch je jednoznačne prioritná a nikto nebude takého prípady liečiť akupunktúrou. Z medicínskeho hľadiska je vždy dôležitá komplexnosť liečby a teda súčinnosť všetkých medicínskych postupov a metód, ktoré ochorenie vyžaduje.

Liečba akupunktúrou

Akupunktúra sa vo svete teší veľkej obľube, napriek tomu sa nájde mnoho ľudí, ktorí ju spochybňujú. Nakoľko je táto „alternatívna“ liečba účinná?

Predovšetkým treba zdôrazniť, že akupunktúra nemá u nás nič spoločné s alternatívnou liečbou, je to špecializačný odbor medicíny a akupunktúru u nás zo zákona smie vykonávať len v nej kvalifikovaný lekár. Prax býva niekedy aj iná, ale amatérskych „liečiteľov“ nemožno zamieňať s odborníkmi, skôr sú produktom nedôslednosti systému, ktorý nie je dostatočne účinný pri takomto porušovaní zákona a môže dôjsť aj k poškodeniu dôverčivého či neinformovaného pacienta. To, čo tiež potenciálne poškodzuje dobré meno akupunktúry, hoci s ňou ako odborom medicíny nemá nič spoločné.

Z medicínskeho hľadiska je problém v tom, že akupunktúra sa študuje postgraduálne, a teda lekári sa s ňou počas štúdia na fakulte prakticky nestretnú a – ak ju v rámci postgraduálu neštudujú – nevedia o nej prakticky nič, a tak sú názory mnohých kolegov v podstate laické. Vzhľadom na to, že je to odbor medicíny, je u lekárov odmietanie či nedôvera k akupunktúre skôr prejavom nedostatočnej informovanosti či vzdelania v tomto odbore.

Nedôvera pramení ešte z dvoch okruhov. Jednak sú to vedecky sa tváriace tzv. „skeptické“ zoskupenia odborníkov aj z iných nemedicínskych odborov či rôzni „šarlatánobijci“, ktorí majú na svojich stránkach priam anekdotické argumenty proti akupunktúre a možno by im prospelo doplnenie vzdelania v tejto problematike namiesto nedôstojného odborného strápňovania sa. To je prvý zdroj šíriaci dezinformácie o akupunktúre.

Druhý veľmi vážny zdroj dezinformácií sú niektoré kresťansky sa tváriace weby či priamo niektorí kňazi, ktorí v rozpore s oficiálnym stanoviskom cirkvi zaraďujú akupunktúru k „diabolským“ praktikám na základe toho, že ich považujú vo svojej nevedomosti za falošné zázraky, pochádzajúce od diabla. Bolo by to úsmevné, keby takto nepoškodzovali ľudí, ktorým by mohla akupunktúra pomôcť a keďže nekonajú ich cirkevní nadriadení, možno by mali konať zodpovední zdravotnícki funkcionári, aby sa šírenie týchto pre pacientov škodlivých a zavádzajúcich bludov, uviedlo na správnu mieru a nepoškodzovala sa tým aj inštitucionálna autorita cirkvi. Zdôrazňujem, že fyziológia aj patológia akupunktúry majú vedecké zdôvodnenie a prevažne biofyzikálnu podstatu, je v plnom súlade s najnovšími poznatkami vedy a v konečnom dôsledku podstatne rozširuje všeobecný medicínsky obzor. Priamu konfrontáciu s odborníkmi samozrejme títo nedostatočne vzdelaní a samozvaní šíritelia bludov a zastrašovania ľudí odmietajú, hoci, paradoxne, väčšina lekárov – akupunkturistov je kresťansky orientovaná a medzi našimi pacientmi sú aj niektorí kňazi či rehoľné sestry.

Tradičná čínska medicína - akupunktúra

Nezanedbateľný vplyv majú aj niektoré naivné diskusie rôznych samozvaných „expertov“ a posudzovateľov na internete , ktoré však ovplyvňujú len laickú verejnosť. Súhrnne možno povedať, že lekári a odborníci, ktorí majú seriózne vzdelanie v akupunktúre, ju v žiadnom prípade nespochybňujú rovnako ako ani informovaní pacienti. Napriek tomu by určite prospela kvalitná medicínska osveta robená odborníkmi, ktorá u nás – na škodu veci – zatiaľ chýba. Seriózny výskum v akupunktúre je však prevažne multidisciplinárny, lebo vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych vedných oblasti.

Čo je to akupunktúrny bod a akupunktúrna dráha?

Na takto postavenú otázku možno veľmi jednoducho odpovedať. Oboje sú zložkami energoinformačného systému každého organizmu (vrátane zvierat aj rastlín), ktoré majú svoje merateľné fyzikálne charakteristiky, pričom tzv. akupunktúre dráhy či meridiány sú funkčnými prepojeniami akupunktúrnych bodov. Na odľahčenie možno povedať, že akupunktúrne body nemajú organizmy preto, aby bolo do čoho pichať, ale tieto majú svoje funkcie v rámci normálnej činnosti každého organizmu bez ohľadu na to, či používame akupunktúru alebo nie. Na tom je o. i. založená aj akupunktúrna diagnostika.

Aké techniky a metódy sú v akupunktúre využívané?

Ako som už uviedol, na systémy akupunktúry možno pôsobiť jednak klasickými akupunktúrnymi ihlami, vpravovaním rôznych látok do akupunktúrneho bodu – tzv. farmakopunktúrou, elektrickou stimuláciou, magnetickou stimuláciou, laserom, pôsobením chladu (kryopunktúra) či tepla (moxa) a ďalšími technikami, ktorých taxatívne vymenovanie by bolo značne široké.

Ucho napichané akupunktúrnymi ihlami

Koľko „sedení“ je potrebných na vyriešenie zdravotného problému?

Každý človek je jedinečný a neopakovateľný, čo vo vedeckej akupunktúre musíme rešpektovať, ale je iný aj v časovom intervale, teda minimálne každý deň. Preto pred každým ošetrením robíme aj akupunktúrne vyšetrenie a pri každom ošetrení ošetrujeme inú zostavu bodov, podľa aktuálneho stavu. Akupunktúra totiž nelieči chorobu, ktorá je len „vrcholom ľadovca“, ale pacienta. Každá porucha organizmu je dôsledkom nerovnováhy v telesnej, psychickej, energetickej a ďalších rovinách každého jedinca, a preto je zásadne dôležité identifikovať jej podstatu a príčiny a pacienta komplexne harmonizovať, a teda liečiť. Rovnako je iný aj každý zdravotný problém, má inú podstatu, históriu, súvislosti etc. Niektorý problém možno vyriešiť pár ošetreniami, iný vyžaduje dlhodobé sledovanie a ošetrovania v rôznych časových intervaloch podľa aktuálneho stavu, preto nemožno vopred stanoviť počet ošetrení ani ich spôsob. To by nebolo ani seriózne, ani vedecké. Máme napr. aj pacientov, ktorí chodia pravidelne na ošetrenie aj celé roky, ale v niekoľkotýždňových či niekoľkomesačných intervaloch, podľa potreby a charakteru zdravotného problému a niektorí chodia povedzme v týždňových intervaloch len niekoľkokrát. To je aj preventívna podstata akupunktúry, ktorej základnou úlohou je udržiavať harmóniu organizmu. Určitou analógiou toho sú aj preventívne lekárske prehliadky v bežnej zdravotnej starostlivosti. Veľmi dôležitá je tiež neformálna, odľahčená a priateľská atmosféra, vytvárajúca vzájomnú dôveru medzi terapeutom a pacientom, ktorý by nemal vnímať akupunktúru ako stresujúce ošetrenie, ale ako dobrú príležitosť harmonizovania organizmu a zlepšenia svojho zdravotného stavu a súčasne aj prevenciu.

Ďakujeme pekne za rozhovor. Vyskúšali ste už liečbu akupunktúrou? Je niečo, čo chcete o akupunktúre vedieť? Napíšte nám svoje otázky a postrehy do komentárov. Dr. Solára môžete kontaktovať cez webstránku Prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára.


Autor článku

Redakcia NašeZdravie

Prinášame vám množstvo zaujímavostí z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Predstavíme si bežné ochorenia, možnosti ich liečby, ako aj...


Komentáre

Roman 31. May. 2019
Na akupunktúru chodím už 15 rokov kvôli chrbtu. Akupunkturista vždy vie, kde mám blokády a zo sedenia odchádzam vždy spokojný. Chystám sa týmto spôsobom prestať fajčiť, tak dúfam, že to tiež pomôže.

Odpovedať

Sisi 31. May. 2019
Skúsila som akupunktúru, keď som potrebovala zhodiť pár kíl pred svadbou a čuduj sa svete, naozaj to zabralo. 5 kg išlo dole.

Odpovedať

Pridať komentár

V tejto kategórií nájdete aj:

Fonendoskop je pri práci v zdravotníctve nevyhnutný – uvedomuje si to už aj študent strednej zdravotníckej školyFonendoskop je pri práci v zdravotníctve nevyhnutný – uvedomuje si to už aj študent strednej zdravotníckej školy

Práca v zdravotníctve je na Slovensku často podceňovaná. Vyspovedala som študenta Patrika Toneisera, prečo sa dal práve na túto cestu, ale aj to, aké pomôcky sú najdôležitejšie.

O motivačných bambusových kefkách a starostlivosti o ne porozprával Patrik Jakš z MobakeO motivačných bambusových kefkách a starostlivosti o ne porozprával Patrik Jakš z Mobake

Tinka Karmažín: Variť pre deti a motivovať ich v strave je snáď vysoká škola životaTinka Karmažín: Variť pre deti a motivovať ich v strave je snáď vysoká škola života

Tinka Karmažín sa venuje vareniu, pečeniu i zaváraniu a o svoje rodinné recepty sa delí vo svojich knihách i na webstránke. Porozprávali sme sa s ňou o tom, ako sa k vareniu dostala, ako...