Vladimír Petroci: Homeopatia účinkuje úplne iným spôsobom ako lieky konvenčnej medicíny

Základným princípom homeopatie je, že podobné sa lieči podobným. Zo znamená, že ak si dá niekto na popálené miesto niečo teplé, použil podobný prostriedok ako samotný problém. Homeopatická liečba sa ako presne definovaná metóda liečby používa už viac ako 220 rokov.

Vladimír Petroci

O jej histórii, princípoch, ale aj o prípradných vedľajších účinkoch sme sa rozprávali s homeopatom Vladimírom Petrocim zo Slovenskej akadémie klasickej homeopatie.

Na akom princípe homeopatia funguje? Ako dlho sa už používa?

Slovo homeopatia je odvodené z gréckeho homeo a pathos a znamená „podobné utrpeniu“. Konvenčná medicína sa označuje slovom alopatia – „iný ako je utrpenie“. Oba princípy liečby sú známe už tisícročia. Hovorí o nich už Hippokrates v 5. storočí pred n. l. Oba tieto princípy fungujú. Napríklad, ak si niekto dá na popálenú ruku niečo studené, použije alopatický princíp, pretože prostriedok je iný (studené) ako samotný problém (popálenie). Ak si však dá na popáleninu niečo teplé, napríklad teplú vodu, využije homeopatický spôsob liečby. Prostriedok (teplo) je podobný ako je samotný problém (popálenina).

Homeopatickú metódu liečby využíva aj konvenčná medicína, len tieto postupy tak nepomenúva. Ide napríklad o očkovanie, desenzibilizáciu pri liečbe alergií (Staloral), amfetamíny pri liečbe ADHD (stimulanty hyperaktívnym deťom), betablokátory pri srdcovom zlyhaní (spomaľujú srdcovú činnosť, preto boli dlho kontraindikované), malé dávky jedov, otužovanie, cvičenie, opaľovanie sa, fytotoxíny a fytoalexíny, krátkodobý pôst. Káva v nízkych dávkach je stimulant, vo vysokých utlmuje. Valeriána je sedatívum, ale vo vyššej dávke spôsobuje nepokoj a úzkosť. Rebarbora v nízkej dávke potláča hnačku, ale vo vysokej pôsobí ako preháňadlo. V biológii sa tento princíp označuje ako horméza. Podstatou hormetického efektu je dlhodobo priaznivá reakcia organizmu na inak stresový impuls, ktorý je dostatočne slabý na to, aby stimuloval organizmus a nie naopak.

Homeopatiká Boiron

Veľmi často homeopatický princíp liečby používal vo svojej praxi veľký lekár 16. storočia Paracelsus, ale samostatný systém liečby na jeho základe vytvoril až nemecký lekár a chemik Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Prvý článok uverejnil v roku 1796. Takže homeopatia ako presne definovaná metóda liečby sa používa už 223 rokov. Za ten čas si získala veľkú priazeň u všetkých vrstiev obyvateľstva, pretože dokázala veľmi účinne liečiť ťažké infekčné epidémie (šarlach, cholera, týfus, pravé kiahne, španielska chrípka atď.) Od 30. rokov 19. storočia sa používala aj na území Slovenska. Okrem lekárov ju používali aj laici, napríklad kňazi. Pavol Dobšinský vo svojich listoch synovi píše o tom, aký je vďačný za to, že existuje homeopatia. Počas epidémie cholery mu zachránila život a jeho prostredníctvom aj mnohým jeho farníkom. Pri týchto epidémiách bola úmrtnosť ľudí liečených homeopaticky niekoľkonásobne nižšia ako u liečených bežnými metódami. Preto sa homeopatia rýchlo rozšírila po svete a podporovali ju nielen bežní ľudia, ale aj šľachta, inteligencia a pápeži.

V súčasnosti ovládli myslenie ľudí pokiaľ ide o komplementárnu medicínu PR agentúry platené výrobcami liekov. Jedným z príkladov je tzv. Austrálska štúdia z roku 2015, ktorá na základe 5 štúdií údajne dokázala, že homeopatia nie je účinná ani v jednom zo 68 ochorení. Záver tejto zmanipulovanej štúdie prebrali všetky médiá po celom svete a viedla k potlačeniu homeopatie vo viacerých krajinách. Výhrady k tejto štúdii je možné nájsť napríklad na webe HRI.

Opačným smerom vývoja je Švajčiarsko, kde po niekoľkoročných diskusiách medzi všetkými zúčastnenými stranami a po vypracovaní nezávislých štúdií o efektívnosti, došlo od júna 2017 k trvalému začleneniu homeopatie do štátnej zdravotnej starostlivosti spolu s ďalšími 4 metódami komplementárnej medicíny. Aj tu bol pokus o zvrátenie, ale výhodou Švajčiarska je možnosť realizovať referendum.

Ako je možné, že homeopatické lieky sú účinné, aj keď sú veľmi zriedené?

Prvých 10 rokov Dr. Hahnemann používal vážiteľné množstvá liekov, neriedil ich. Ale potom zistil, že ak zriedi látku a otriasa roztokom po každom riedení, takto pripravený liek je ešte účinnejší ako predtým. Okrem zvýšenia účinnosti to prinieslo dva ďalšie bonusy. Takto pripravené lieky boli účinné aj keď ich materiálny zdroj bol inertný (telo naň nijako nereagovalo), napríklad rastlinné uhlie, zlato. Okrem toho, bolo možné používať aj látky, ktoré vo svojom vážiteľnom, materiálnom stave boli veľmi toxické, pretože týmto procesom úpravy sa ich toxicita úplne stratila (hadie jedy, oxid arzenitý, ortuť...). Doteraz nie je celkom objasnený tento proces prípravy homeopatických liekov tzv. dynamizáciou.

Ampulka s homeopatickým liekom

Skúmanie toho, ako je možné, že silne zriedené roztoky, ktorými sa otriasa po každom zriedení, si zachovajú účinok, resp. pôsobia ešte silnejšie na organizmus ako pôvodná látka sa uberá dvoma smermi:

  • Dr. Rajendran skúma nanočastice, ktoré sú prítomné aj v roztokoch zriedených nad Avogadrovo číslo, v ktorých by teoreticky už nemali byť žiadne častice pôvodnej látky. Na spojení princípu hormézy a pomerne nedávneho objavu nanočastíc je postavený model vysvetlenia účinku homeopatík Prof. Iris R. Bellovou, ktorá napísala na túto tému niekoľko vedeckých článkov.
  • Skúmaním kvantovo-elektromagnetického pôsobenia umožneného jedinečnými fyzikálnymi vlastnosťami vody je známy Dr. Alexander Tournier a nositeľ Nobelovej ceny Prof. Luc Montaigner.

Sú to dva hlavné smery súčasného výskumu smerujúcemu k úplnému objasneniu vlastností roztokov, ktoré prešli tzv. dynamizáciou.

Sme ešte len na začiatku vedeckého vysvetlenia účinku homeopatických liekov. Tento výskum spomaľujú nesmierne veľké predsudky, ostrakizovanie vedcov, ktorí sa touto témou zaoberajú a nedostatok financií. Pritom ide o tak základné objavy ako je objav Ameriky, objav ďalekohľadu, objav kvantovej fyziky alebo lety do vesmíru. Hlboké pochopenie tohto účinku zmení tvár medicíny budúcnosti. Je však len otázkou času, kedy sa toto pôsobenie vysvetlí. V povedomí ľudí však prijatie tohto objavu nastane zrejme neskôr, pretože je oveľa zotrvačnejšie ako najnovšie objavy vedy. Napríklad bežní ľudia potrebovali 300 rokov na prijatie Koperníkovho objavu, že Slnko je stredom našej planetárnej sústavy. Až do 30. rokov 19. storočia boli Koperníkove diela na indexe katolíckou cirkvou zakázaných kníh, pretože odporovali zaužívanému svetonázoru.

Napriek veľkým prekážkam pri vedeckom skúmaní v homeopatii, existuje už okrem prác v základnom výskume niekoľko tisíc vedeckých štúdií potvrdzujúcich účinok homeopatie, vrátane meta-analýz, dvojitých slepých štúdií, obzervačných štúdií, štúdií na zvieratách a na rastlinách.

Základným pravidlom homeopatie je princíp podobnosti. Mnohé štúdie, ktoré vyšli negatívne, nezohľadnili tento princíp. Ale v štúdiách, kde bol liek individuálne zvolený a tieto štúdie boli dvojito zaslepené, zistilo sa, že homeopatický liek mal štatisticky významne vyššiu účinnosť ako kontrolná skupina, ktorá dostala placebo (neúčinnú látku).

Homeopatiká

Najväčším problémom však zostáva stále predpojatosť a zaužívaný svetonázor. Nech už by bol počet tých štúdií desaťkrát alebo stokrát väčší, nikdy ich nebude dosť pre toho, kto je presvedčený, že to nemôže fungovať, vždy si nájde nejaký dôvod, prečo ich odmietne. Odporcovia aj zástancovia homeopatie sa opierajú o zdroje, ktoré podporujú ich pohľad na svet. Tento jav sa týka rôznych oblastí a nazýva sa konfirmačný bias. Rozdiel však medzi skeptikmi a tými, ktorí používajú homeopatiu, je však v praxi. Prví si len niečo myslia, kým druhí to aj vyskúšali.

Jediné východisko z tohto bludného kruhu nekonečných diskusií na fórach a sociálnych sieťach preto nevidím vo zvyšovaní počtu vedeckých prác, ale v osobnej skúsenosti. Odporúčam vyskúšať účinok homeopatík na sebe v jednoduchých indikáciách, v ktorých u väčšiny ľudí je účinný jeden liek, ako je napríklad Arnica montana pri úraze a operácii, Cantharis pri popálenine alebo Thuja pri bradaviciach. Vlastná skúsenosť je najpresvedčivejšia.

Homeopatia je často označovaná ako alternatíva ku klasickej liečbe. Je to tak?

Raz som čítal, že ak chceme dosiahnuť dramatické zlepšenie, potrebujeme použiť iný princíp a nespoliehať sa len na vylepšovanie. V súčasnom motorizme sme svedkami prechodu od spaľovacích motorov k elektrickým. Tie majú výrazne odlišné vlastnosti od spaľovacích a dokážu to, čo spaľovacie nedokážu. Majú napríklad okamžite k dispozícii celý výkon motora a nepotrebujú prevodovku. Homeopatia účinkuje úplne iným spôsobom ako lieky konvenčnej medicíny. Preto prináša možnosti, ktoré sú neznáme konvenčnej medicíne.

Keď som pracoval ako internista – pneumológ, neustále som sa stretával s názorom, že chronické ochorenia ako je napríklad astma, reumatoidná artritída, ulcerózna kolitída, psoriáza, epilepsia, vysoký tlak atď., nie je možné vyliečiť, že je možné ich len liečiť, tlmiť ich aktivitu a informovať pacienta, že do konca života bude mať dané ochorenie.
V homeopatii sa však stretávame bežne s tým, že ak dáme správny liek, ktorý zodpovedá stavu človeka, dôjde k úplnému a trvalému vyliečeniu jeho chronického ochorenia. To je aj dôvod, prečo som sa vzdal praxe v konvenčnej medicíne a venujem sa už od roku 2002 len homeopatii. Po prvé preto, lebo konvenčných lekárov je dosť, a po druhé vidím v homeopatii účinnejší nástroj, ktorý vedie k skutočnému vyliečeniu aj chronických ochorení.

Liečba v prírode

Homeopatia však nie je vhodná len pre chronické ochorenia. Je veľmi účinná aj pri veľkom spektre akútnych ochorení a výrazne skracuje ich priebeh.

Som presvedčený, že každý by sa mal naučiť základy homeopatie a používať ju vo svojej rodine pri bežných ochoreniach ako sú prechladnutia, chrípka, angína, horúčky, kašeľ, hnačka, popáleniny. Samozrejme je dobré vedieť, čo je život ohrozujúce ochorenie a čo zvládnem doma. Bežne sa však mnohé ochorenia liečia doma a ľudia nejdú na pohotovosť pri každom zakašľaní alebo každej teplote.

Aj konvenčná medicína, aj homeopatia má svoje miesto. Konvenčná medicína vyniká v akútnej medicíne, keď dochádza k zlyhávaniu životných funkcií a v chirurgických odboroch. Napríklad koncom 19. storočia len v USA bolo približne 100 homeopatických nemocníc a v každej z nich bolo aj chirurgické oddelenie. Homeopatia je zas veľmi účinná pri bežných akútnych ochoreniach a chronických problémoch, ktoré sú za hranicou liečiteľnosti konvenčnej medicíny.

Je vhodné homeopatiká kombinovať, prípadne ich užívať spolu s klasickými liekmi?

Homeopatiká je možné kombinovať s alopatickými liekmi. Ak už niekto užíva konvenčné alopatické chemické lieky, odporúčame mu sledovať stav a adekvátne po dohode s lekárom, ktorý mu daný liek predpísal, upraviť dávkovanie v prípade zlepšenia stavu. Len málo ľudí chce zbytočne užívať lieky.

Homeopat je lekár so štandardným medicínskym vzdelaním. Prečo sa niekto vzdá toho, čo vyštudoval a rozhodne sa pre toto odvetvie?

Homeopatiu môže používať každý. Môžu ju používať ľudia v domácnosti. Napríklad len vďaka ženám, ktoré ju používali vo svojich rodinách prežila homeopatia v USA obdobie útlmu od 30. do 70. rokov 20. storočia. Profesionálny homeopat je však niekto, kto túto metódu liečby študuje po celý život. Je to veľmi obsiahla disciplína. V súčasnosti máme k dispozícii približne 8 000 homeopatických liekov. Každý z nich má pritom tisíce príznakov, ktoré tvoria jeho symptomatický obraz. Potrebujeme veľa vedieť, aby sme mohli každému čo najpresnejšie predpísať liek, ktorý je najpodobnejší jeho chorobnému stavu alebo konštitúcii.

Výber vhodných homeopatík v lekárni

Verím, že homeopatické povolanie je samostatné povolanie, že nie je potrebné najskôr promovať na medicíne a až potom začať so štúdiom homeopatie. Metódy a lieky sú také odlišné od konvenčnej medicíny, že štúdium konvenčnej medicíny predstavuje príliš veľkú obchádzku na tejto ceste. Ani psychológovia nevyštudujú najskôr lekársku fakultu, aby mohli nastúpiť na fakultu psychológie.

V mnohých krajinách pracujú ako homeopati súčasne lekári aj nelekári, napríklad vo Švajčiarsku, Anglicku, Holandsku, Nórsku, Írsku, USA. Ojedinelou je situácia v Indii, kde je homeopatia štátom uznávaná a homeopati študujú na homeopatických fakultách päť a pol roka denným štúdiom. Po ukončení štúdia majú titul lekár.

Samozrejme je potrebné, aby aj homeopati nelekári mali základné znalosti z anatómie, fyziológie, patofyziológie, klinických odborov nielen preto, aby lepšie rozumeli tomu, čo je zvláštne u konkrétneho človeka a čomu by mali teda venovať najväčšiu pozornosť v súlade s požiadavkami homeopatie, ale aj preto, aby vedeli odlíšiť stavy, ktoré si vyžadujú zákrok zo strany odborníkov konvenčnej medicíny (akútne brucho, infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, pohlavné ochorenia, tuberkulóza, fraktúra kosti atď.).

Hlavnou organizáciou, ktorá u nás presadzuje samoreguláciu homeopatov je Slovenská komora homeopatov. Je tu možné nájsť aj zoznam homeopatov, ktorí spĺňajú podmienky pre profesionálnu prax.

Prebieha vyšetrenie u homeopata rovnako ako u klasického lekára? Čo všetko si homeopat všíma?

Je tu niekoľko zásadných rozdielov. Keď sa robili štatistické pozorovania v USA, zistili, že konvenčný lekár preruší rozprávanie pacienta v priemere po 11 sekundách. Pri homeopatickom tréningu naopak učíme dať priestor človeku, aby mohol spontánne rozprávať. Homeopatické vyšetrenie chronického problému trvá v priemere 1,5 hodiny. Formou rozhovoru zisťujeme všetky telesné príznaky spojené s ochorením, zaujímajú nás detaily, napríklad typ bolesti, vyžarovanie, aké vplyvy daný príznak zlepšujú a aké zhoršujú atď.

Homeopatická prednáška

Veľmi dôležitá je situácia, v ktorej sa problém začal. Zaujímame sa o rodinnú anamnézu – ochorenia príbuzných, duševný stav človeka, jeho povahu, pýtame sa na chute a averzie, na to ako vníma chlad a teplo, ako spí, čo sa mu sníva, u žien podrobne na menzes. Často nám ľudia povedia, že majú pocit, že sú u psychológa. V homeopatii telesný a duševný stav súvisia. Už viac ako 200 rokov vieme o psychosomatickom prepojení mnohých ochorení. Samozrejme si všímame aj telesné znaky človeka. Všetko, čo vidíme, je dôležité – napríklad tvar a miesto bradavíc, vrásky, farba pokožky, očí, typ ochlpenia, vlasy atď.

Ako dlho trvá homeopatická liečba? Čo všetko sa ňou dá liečiť?

Akútne ochorenia sa zvyknú výrazne zlepšiť do niekoľkých hodín. Ak sa do 6 hodín stav nezačne zlepšovať pri akútnom ochorení, liek je zrejme nesprávny. Pri akútnom ochorení očakávame zlepšenie o 80 až 90 % do 24 hodín.

U chronických ochorení je to veľmi individuálne. Veľmi závisí od individuálneho stavu regulačných mechanizmov daného človeka, od doby ako dlho je chorý, od charakteru samotného ochorenia. Funkčné ochorenia ako je napríklad migréna alebo dysmenorea regujú oveľa skôr ako tie, kde nastali už nejaké tkanivové zmeny (myóm maternice, vredy na koži alebo na slizniciach, struma). Ekzém sa vylieči oveľa skôr ako psoriáza, lebo jeho patológia je menej hlboká. Zlepšenie stavu u chronických ťažkostí môžu ľudia cítiť už o niekoľko minút, ale väčšinou je to asi po 2 týždňoch. Kontrola býva po 4 až 6 týždňoch. Ak do 4 týždňov nenastane zlepšenie, tak zmeníme liek alebo jeho potenciu (číslo, ktoré označuje koľkokrát bol roztok pôvodnej látky riedený, je uvedené za názvom lieku).

Rôzne druhy homeopatík

Homeopaticky je možné liečiť veľmi široké spektrum ochorení, od nádchy a prechladnutia cez funkčné ochorenia (neuralgie, bolesti pri menzes, migrény), psychické ochorenia (neurózy, depresie, fóbie, chorobnú žiarlivosť) po autoimunitné choroby (intolerancia lepku, mlieka, histamínu, alergie, sclerosis multiplex, vaskulitídy, časť prípadov reumatoidnej artritídy), metabolické ochorenia (diabetes mellitus, dna) až po ťažké ochorenia ako sú tumory, epilepsia, schizofrénia.

Samozrejme, rýchlosť liečby a prognóza nie je rovnaká pri rôznych ochoreniach. Najlepšie výsledky máme s liečbou akútnych ťažkostí (horúčkovité ochorenia, bronchitída, angína, zápal stredoušia, hnačka, zápal močového mechúra...), alergií, ekzému, migrén, bolestivej alebo nepravidelnej menštruácie, s ťažkosťami v menopauze, neplodnosti, astmy, bradavíc, zápalov tráviaceho traktu, fóbií a neuróz, traumatických stavov (hojenie rán, zlomenín, keloidov, otras mozgu). Veľmi priaznivo pôsobia homeopatiká aj počas pôrodu. Môžeme ich tiež používať preventívne, napríklad pred operáciou alebo v období infekčnej epidémie.

Niekto by mohol namietnuť, že homeopatia pôsobí na základe placebo efektu. Úprimne musím povedať, že by som bol rád, keby to tak bolo. V takom prípade by sme boli úspešní u všetkých ľudí, hneď pri prvom stretnutí a nemuseli by sme sa donekonečna vzdelávať. Bohužiaľ, ak chceme dosiahnuť skutočne hlboké vyliečenie, musíme dať liek, ktorý je dostatočne presný v podobnosti stavu chorého človeka. Bežne sa stáva, že až na tretí alebo štvrtýkrát sa nám podarí nájsť taký liek a zrazu dôjde k veľkému zlepšeniu. Ak by bola predstava o placebo účinku správna, potom by bolo logické, keby najväčší účinok bol pri prvom stretnutí a s neúspešnými predpismi by narastala nedôvera a tým by sa znižoval potenciálny placebo efekt. Každá liečebná terapia – či už v konvenčnej medicíne, v homeopatii, vo fytoterapii, v čínskej medicíne – má zložku placeba. Ale na základe našich skúseností vieme povedať, že homeopatia nie je na ňom založená.

Prednáška o homeopatii

Majú homeopatiká nejaké vedľajšie účinky?

Nie, nemajú nežiaduce účinky, s ktorými sa bežne stretávame u chemických liekov. Môže sa však stať, že sa na začiatku mierne zvýši vylučovanie, napríklad človek po homeopatiku viac močí, preženie ho, prechodne sa objavia na koži vyrážky alebo dostane nádchu. Je to prirodzený proces a netreba sa ho báť. Nie každý si to všimne a nebýva to nič nepríjemné. Tiež sa môže stať, že sa po lieku objavia príznaky, ktoré pripomínajú príznaky z minulosti daného človeka. Ďalšou možnosťou je, že sa príznaky posunú smerom nadol, v smere od hlavy k nohám. Je to opäť dobrý znak, že liečba pokračuje správne. Tieto prejavy, s ktorými sa môžeme stretnúť pri homeopatickej liečbe popisujú tzv. Heringove princípy. Hovoria, že priebeh liečby prebieha zvnútra von, zhora nadol a do minulosti.

Homeopatiká sa dajú kúpiť aj v lekárni. Aký je rozdiel medzi tými, ktoré vám dá homeopat a voľne predajnými homeopatikami?

Sú dva druhy homeopatických liekov. Jednozložkové a komplexné preparáty. Prvé vznikli len z jedného zdroja, druhé sú zmesou jednozložkových a sú určené pre jednotlivé ochorenia, napríklad na osteoporózu, na kinetózu, na bolesti v hrdle, pri chrípke atď. Jednozložkové lieky dokážu používať tí, ktorí o homeopatických liekoch aspoň niečo vedia. Ostatní skôr využijú komplexné preparáty, ktoré fungujú v štýle „brokovnice“ – niektorý z tých liekov, ktoré sú zmiešané zaberie na daný problém. Neodporúčam liečiť komplexnými preparátmi zložité chronické ochorenia. Sú určené pre jednoduchšie akútne problémy. Vážnejšie problémy si vyžadujú presný predpis.

Homeopatia

Problémom v lekárňach na Slovensku je veľmi obmedzený počet jednozložkových liekov. Neviem presne, koľko ich je aktuálne dostupných v lekárňach, predpokladám, že asi 200. Pritom v profesionálnej praxi ich používame už takmer 8 000. Myslím si, že nie je šťastné zaradenie homeopatík do kategórie liekov, k čomu došlo tak, že Slovensko prebralo v roku 1991 európsku smernicu a zapracovalo ju do zákona o lieku, pretože z toho vznikajú len problémy. Nepáči sa to skeptikom ani fundamentalisticky orientovaným lekárnikom a nevyhovuje to ani nám, pretože registrácia každého jednozložkového homeopatika stojí tisíce eur, a preto sa znižuje ich reálne dostupný počet. Jednozložkové homeopatiká sú lacné, stoja 2-3 eurá. Pre firmu, ktorá ich registruje, je to nenávratná investícia. Na Slovensku sú homeopatiká dostupné pre každého bez receptu, podobne ako na celom svete. Výnimkou je len Česká republika, kde je potrebný recept od lekára pri kúpe homeopatického lieku.

Sú pri liečbe homeopatikami nejaké odporúčania, napríklad diéta, zdržanie sa alkoholu a pod.?

Priamo s homeopatickou liečbou nie je potrebné dodržiavať nejaký špeciálny režim. Niektorí, starším spôsobom vzdelávaní homeopati hovoria svojim klientom, aby nepili kávu, nepoužívali mentol, nejedli cesnak a cibuľu, nepili žiadny alkohol. Ale tieto odporúčania sú zbytočné. Ak je liek správne zvolený, funguje takmer vždy napriek tomu, či niekto vypil kávu alebo nie. V priebehu takmer 30 rokov praxe som videl len niekoľko málo prípadov, keď bol účinok lieku zrušený. Bolo to po opití sa alkoholom takmer do bezvedomia, po celkovej anestéze a po niektorých antiepileptikách.

Samozrejme, je žiaduce odporúčať každému zdravý životný štýl, pohyb, zdravú výživu, pôst, psychohygienu a hlavne zmyslupný život. Pretože ak je človek dlhodobo nešťastný, ochorie. Homeopatia vie odstrániť ochorenie, stuhnutosť, ktorá vznikne v organizme, či už v telesnej alebo psychickej oblasti, ale nedokáže človeka naučiť správne žiť. Ale to je už iná kapitola.

Ďakujeme za rozhovor. Ak vás zaujíma niečo, na čo sme sa neopýtali, napíšte nám svoje postrehy do komentárov. Homeopata Vladimíra Petrociho môžete kontaktovať cez stránku Slovenskej akadémie klasickej homeopatie.

Zobraziť produkty v kategórií:


Autor článku

Redakcia NašeZdravie

Prinášame vám množstvo zaujímavostí z oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Predstavíme si bežné ochorenia, možnosti ich liečby, ako aj...


Komentáre

Lenka 14. Mar. 2019
Homeopatika su najlepsie placebo :) Ludska mysel je silna a vylieci vsetko, ale nejak to predsa musime nazvat no nie?

Odpovedať

Judita 15. 03. 2019

Sila ludskej mysle je nesporna, ale homeo nie je placebo, to Vas Lenka musim sklamat...:/ Alebo viete nejako vysvetlit, preco funguje aj u zvierat...? Tie o placebo efekte nikdy nepoculi...

Mária 15. 03. 2019

Úplne s Vami súhlasím

Eva 16. 03. 2019

Lenka tebe asi zbytočne povedať hocičo, ale mňa homeopatia vyliečila z chorôb , ktoré lekári nedokázali liečiť. Homeopatia funguje, len blbci, ktorí žerú iba jedy -lieky su skeptici a vôbec ma nezaujímajú.

Ľudka 18. 03. 2019

Je jedno, prečo niečo funguje, dôležité je, že to vôbec funguje. Môže vám byť fuk, či ide o placebo alebo nie, ak dosiahnete želaný výsledok.

Dušan 12. 06. 2019

ja sa veľmi rád prídem pozrieť na priaznivcov homeopatie, ako si budú liečiť napríklad vysoký krvný tlak imitáciou práškového cukru....samozrejme riadne potencovaného.
Ak niekto tvrdí, že to funguje, bez účinnej látky....lebo tá je akože otlačená na molekulu/y vody....to už je iná liga dementizmu. O "hustote" liečivej látky - pri tom, ako to uvádzajú homeopatické hlavy je to niečo ako hľadať zrnko ryže v objeme Slnečnej sústavy... takže tak.

a ak sa tu ktokoľvek oháňa tým, že to funguje....stačí jediné - ukázať dôkaz. jeden jediný, nič viac netreba.

Vladimír 01. 07. 2019

Tých dôkazov je veľmi veľa, nielen jediný:
1. Dvestodvadsaťtriročná prax. Nesmierna úspešnosť pri epidémiách (šarlach, cholera, týfus, španielska chrípka...). Tak veľká, že homeopatia si rýchlo získala pozornosť a stala sa obľúbenou nielen medzi aristokraciou a intelektuálmi, ale aj medzi obyčajnými ľuďmi. Preto aj mnísi a kňazi začali používať homeopatiu a priniesli ju do celého sveta. Homeopatiu podporovali najmenej šiesti pápeži. V súčasnosti cca 200 miliónov ľudí používa homeopatiu a na svete je asi 200 tisíc homeopatov. Ak by homeopatia neúčinkovala, tak by už dávno zanikla. Každodenná prax potvrdzuje účinnosť. Mimochodom mám klientov, ktorí po vhodnom pre nich homeopatickom lieku prestali mať vysoký krvný tlak a mohli vysadiť lieky.
2. Tisíce vedeckých štúdií: metaštúdie, dvojité slepé klinické štúdie, základný výskum, veterinárne štúdie, výskumy na rastlinách. Pozitívnych, v prospech homeopatie je podstatne viac štúdií ako negatívnych. Tento pomer je podobný ako vo výskume konvenčnej medicíny, približne 8 x viac je pozitívnych. Približne polovica je nepriekazných, t.j. nedá sa vyvodiť jednoznačný záver (opäť podobné ako v konvenčnej medicíne).

To, čo ľudí mätie je fixná predstava ako by mali lieky pôsobiť. Predstavujú si, že všetky lieky musia byť materiálne a pôsobiť rovnako. Existuje však napríklad aj liečba žiarením - röntgenovým žiarením sa ožaruje ostroha na päte, alebo gamažiarením sa ožarujú nádory. Pôsobenie homeopatických liekov je iné ako bežných chemických liekov. Existujú rôzne hypotézy o účinku homepatík. Napríklad Profesorka Iris Bellová hovorí o kombinácii nanočastíc a mechanizmu hormézy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3539158/ Nech už je však mechanizmus účinku homeopatík akýkoľvek, vidíme v praxi, že tieto lieky sú veľmi účinné ak sa používajú v súlade so základným princípom homeopatie - princípom podobnosti.

Max 18. Mar. 2019
Homeopatia je len šarlatánstvo - liečenie podobného podobným nemôže fungovať, rovnako ako riedenie. Ako môže byť niečo účinnejšie, keď sa to zriedi?

Odpovedať

Vladimír 19. 03. 2019

Odporúčam si prečítať tento článok Prof. Iris R. Bel a Mary Koithan: A model for homeopathic remedy effects: low dose nanoparticles, allostatic cross-adaptation, and time-dependent sensitization in a complex adaptive system.
Mechanizmus účinku je tu celkom jasne vysvetlený.
Treba si uvedomiť, že učivo zo základnej školy nestačí na pochopenie sveta.
Čím človek viac vie, tým si viac uvedomuje všetko, čo nevie.

Alenka 07. 04. 2019

...keď tomu nerozumiete,a nemáte naštudované,nekomentujte prosím...homeopatia funguje,a funguje aj v prípadoch,kedy si klasická medicína nevie dať rady...je ľahké užiť tabletku,keď Vás trebárs bolí hlava,chrbát,rameno...áno,prestane bolieť,ale bolesť je len potlačená do úzadia...nikto neskúma,prečo,čo bolo spúšťačom bolesti...možno raz pochopíte,a budete šťastný,že homeopatia existuje...

Pridať komentár

V tejto kategórií nájdete aj:

Fonendoskop je pri práci v zdravotníctve nevyhnutný – uvedomuje si to už aj študent strednej zdravotníckej školyFonendoskop je pri práci v zdravotníctve nevyhnutný – uvedomuje si to už aj študent strednej zdravotníckej školy

Práca v zdravotníctve je na Slovensku často podceňovaná. Vyspovedala som študenta Patrika Toneisera, prečo sa dal práve na túto cestu, ale aj to, aké pomôcky sú najdôležitejšie.

O motivačných bambusových kefkách a starostlivosti o ne porozprával Patrik Jakš z MobakeO motivačných bambusových kefkách a starostlivosti o ne porozprával Patrik Jakš z Mobake

Tinka Karmažín: Variť pre deti a motivovať ich v strave je snáď vysoká škola životaTinka Karmažín: Variť pre deti a motivovať ich v strave je snáď vysoká škola života

Tinka Karmažín sa venuje vareniu, pečeniu i zaváraniu a o svoje rodinné recepty sa delí vo svojich knihách i na webstránke. Porozprávali sme sa s ňou o tom, ako sa k vareniu dostala, ako...